Fundusze emerytalne

Serwis poświęcony jest tematyce reformy emerytalnej, a w szczególności otwartych funduszy emerytalnych. Jego celem jest przedstawienie Państwu podstawowych informacji oraz zaprezentowaniu wybranych podmiotów, które oferują swoje usługi w tym zakresie.

Reforma emerytalna, która rozpoczęła się w 1999 roku wyróżnia trzy filary.

Fundusze emerytalne – filary

  1. Filar I to zreformowany ZUS (zakład ubezpieczeń społecznych) – jest obowiązkowym elementem dla wszystkich osób, które objęte są ubezpieczeniem społecznym. Składki są zapisywane na indywidualnych kontach i podlegają waloryzacji. Właśnie ten zapis na koncie jest podstawą do wypłaty emerytury z I filaru dla ubezpieczonego.
  2. Filar II to OFE (otwarte fundusze emerytalne) – to fundusze zarządzane przez prywatne instytucje, działające pod nadzorem urzędu państwowego. Składki również są zapisywane na indywidualnych kontach i podlegają inwestowaniu. Składki, które są przekazywane do Otwartych Funduszy Emerytalnych stanowią 7,3% płacy brutto. Fundusze są objęte ustawowymi gwarancjami bezpieczeństwa.
  3. Filar III to dodatkowe oszczędności, które są dobrowolne. W ramach tego filaru można wybrać oszczędności indywidualne lub grupowe (np. pracownicze programy emerytalne). Istnieje wiele form gromadzenia środków w ramach III filaru, do najpopularniejszych należą: ubezpieczenia na życie, fundusze inwestycyjne, banki, giełdy, IKE).

Nasi partnerzy

www.opcje-binarne.pl